Om

Företaget startades 2010 av några personer som tidigare jobbat med ensamkommande barn som ansöker eller har fått uppehållstillstånd. Vi som startade företaget hade idéer på hur vi skulle kunna förbättra och utveckla omhändertagandet, bland annat genom att prova att göra mindre och hemlika boenden.

Vi öppnade vårt första boende Alma i mars 2011. Sedan gick utvecklingen snabbt framåt i december samma år startade vi vårt andra boende Zelma. I början av 2012 fick vi veta att vi vann en upphandling av Stockholm stad gällande två asylboende: Mandelgården och Söderbo med totalt 27 platser. Vi tog över dessa boenden i maj 2012. I juni 2012 öppnade vi även vårt tjejboende Amina. I oktober 2012 startade vi Pariza vårt sjätte boende. Under 2013 ökade vi framförallt antalet träningslägenheter för att kunna erbjuda en sammanhållen vårdkedja från det att man söker asyl (asylboende),vidare tills ungdomarna får uppehållstillstånd (put-boende) tills det ungdomarna blir myndig och kan bo i mer självständiga boenden. 2015-2016 startade vi två ytterligare boenden i västra stockholm.